Lekarze dla zwierzątlapa

lek. wet. MARTA MARCINIAK - Specjalista Chorób Zwierząt Nieudomowionych

W naszym Gabinecie pani doktor zajmuje się interną i chirurgią zwierząt egzotycznych:  gadów, ssaków egzotycznych i płazów.

Specjalista Chorób Zwierząt Nieudomowionych.

W 2006 r ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
Staż i doświadczenie w leczeniu "egzotyki" zdobyła w Przychodni Weterynaryjnej SALVET, gdzie pracowała od końca studiów do 2016 roku.
W trakcie studiów uczestniczyła w Exotic Summer School w Brnie u doktora Knotka.
Ukończyła studia podyplomowe z zagadnień Konwencji Waszyngtońskiej CITES na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Psychologii Zwierząt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
W listopadzie 2014 r uzyskała tytuł Specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych.
Uczestniczka wielu konferencji weterynaryjnych w kraju i za granicą.
Doktor Marta przyjmuje wszystkie zwierzęta egzotyczne, głównie gady, płazy, gryzonie, zajęczaki, a także małpy, skunksy, szopy i lotopałanki.
Prowadzi Fundację Egzotyka.
Autorka publikacji zarówno w pismach fachowych jak i hobbystycznych.
W domu ma agamy brodate, żółwia greckiego oraz węża.